„Vizualinės komunikacijos kalba turi būti ne mažiau išmani už tradicinę kalbą“
Esu nepriklausomas brandingo strategas ir dizaino sistemų dizaineris. Šioje srityje dirbu nuo 2003 m.
Plačiai kalbama, kad mūsų laikmetis skatina nuolat mokytis, plėsti specializaciją ir įgyti naujas kompetencijas. Savo darbe įsitikinu, kad kuriant ar vystant brandą, jau nepakanka vien profesinių žinių ir įgūdžių. Kintanti verslo aplinka ir besikeičiantis žinomu laikytas kliento portretas, skatina darbą pradėti nuo balto lapo ir be išankstinių paruoštukų (ir tai man patinka). Pasak „Pentagram“ partnerio ir dizainerio Michael Bierut, grafikos dizaineriui jau yra svarbiau gebėti skaityti, nei piešti.
Didžiausią įtaką profesinėje veikloje man daro su rinkodara ir dizainu nesusijusios knygos ir patirtys. Turbūt, tai ir yra viena iš priežasčių, kodėl teikdamas paslaugas griežtai neapsiriboju vien rinkodara ar dizainu. Verslui reikia tarpdisciplininio mąstymo ne tik rinkodaroje ar kūrybinėse sferose. Stebėdamas pasaulyje vykstantį rinkodaros, komunikacijos ir verslo sričių suartėjimą, atsiliepiu ir savo nauju profesiniu modeliu, kurį galima būtų vadinti universaliai dirbančio kūrėjo modeliu (creative generalist). Nors istorinis stereotipas byloja, kad tas, kuris daro viską, nei vienos srities neišmano gerai, reikėtų pastebėti, jog rinkodara ir vizualinė komunikacija jau de facto peržengė savo disciplinų ribas. Moderniame versle visose sferose reikia racionalaus kūrybinio mąstymo. Paprasta verslo paslauga šiandien po variklio dangčiu slepia darniai veikiančią kūrybinę inžineriją. Sritys, kuriose nereikia kūrybos, stumiasi į paraštes, o kūryba nėra tik kūrėjų pažinimo nuosavybėje. Tad sisteminis racionalumo ieškojimas yra būdingas visiems mano kūrybinio bendradarbiavimo su klientu etapams. Juk vizualinės komunikacijos kalba turi būti ne mažiau išmani už tradicinę kalbą. Tokie yra mano darbo principai.
Nors save laikau universaliai dirbančiu kūrėju, pagrindinės mano kompetencijų sritys – brando strategija ir įvairių kliento dizaino sistemų kūrimas (nuo brandbookų iki POS dizaino). Universalumas mano profesiniame modelyje natūraliai skatina į darbą žvelgti inovatyviai ir be profesinės rutinos. Todėl visuomet siekiu pamatyti kliento situacijos paveikslą plačiu kampu ir neskubu eiti kitų inercijos numintais rinkodaros keliais. Kartais darbo metodus tenka kurti, kad klientui būtų patogiau ir paprasčiau jais naudotis. Ar tokio darbo naudas galėtų patvirtinti esami mano klientai? Viliuosi... siekiu. 
Back to Top