Lotos Baltica
SUTEIKTOS Paslaugos

Brendo identitetas
APIE KLIENTĄ

„Lotos Baltica“ – transporto įmonių grupė, gabenanti krovinius, kuriems keliami specialūs temperatūros režimo reikalavimai. Norvegijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje kompanija valdo virš 300 vilkikų parką (2023).
Į viršų