LOTOS BALTICA
SUTEIKTOS PASLAUGOS

Metodiškai nustatytas ir įvertintas „Lotos Baltica“ brendo poveikis tarpdiscipliniu aspektu ir pasiūlytos brendo vystymo kryptys.
APIE KLIENTĄ

„Lotos Baltica“ – transporto įmonių grupė, gabenanti krovinius, kuriems keliami specialūs temperatūros režimo reikalavimai. Norvegijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje kompanija valdo virš 300 vilkikų parką (2023).
Įgyvendinti uždaviniai

• Apžvelgta brando dinamika ir tendencijos
• Identifikuoti strateginiai prioritetai
• Parengtos brendo vystymo rekomendacijos
Back to Top